Kontaktuppgifter styrelse

Styrelse för Vikens Hemgård 2023

Ulf-Peder Eklund, ordförande     0703 - 27 65 64

Lars- Inge Wikdahl, vice ordförande & sekreterare   0705 - 25 73 52

Ann-Katrin Wikdahl, kassör   0703 - 74 44 65

Bitte Persson,  070 - 22 15 452

Rosita Widetorp  0703 - 40 90 94, ansvarig för Hemgårdens event

Kristen Wingård  0708 - 96 11 81, ansvarig för bokning lokal även tel 0720 - 12 57 39

Ingemar Bengtsson  0705-79 44 55

Hasse Sjödin  0768 - 61 91 88